Za jak dlouho bude překlad hotový?

Obecně uznávaným standardem je zhruba šest normostran, tj. 10 800 znaků včetně mezer, na překladatele a den. U velkých a expresních zakázek je možné práci rozdělit mezi více překladatelů a celý postup důsledně koordinovat. Konkrétní zakázky řešíme vždy individuálně a termín je stanovován tak, aby bylo dodání reálné při zachování té nejvyšší kvality.