Naše služby

• překlady písemných materiálů všeho druhu

• tlumočení konsekutivní i simultánní tlumočení

• jazykové korektury českých i cizojazyčných textů