Energetika

Simultánní tlumočení konferencí zaměřených na problematiku plynárenství a jeho rozvoje (2000, 2007, 2012) / čeština, ruština, angličtina, francouzština

Překlady školicích materiálů a konsekutivní tlumočení dvoutýdenního školení pro odborníky na fyzickou ochranu jaderných materiálů a objektů ze střední a východní Evropy organizovaného ve spolupráci s Mezinárodní agenturou pro atomovou energii (2005, 2009) / angličtina, ruština

Překlady pro projekt v rámci iniciativy GTRI (Global Threat Reduction Iniciative), konsekutivní tlumočení několikadenních školení včetně praktických cvičení, simultánní tlumočení mezinárodních týdenních seminářů a překlady podkladových materiálů k nim (od roku 2009) / čeština, angličtina