Tematické konference a překlady

Simultánní tlumočení každoroční konference Klíčové faktory úspěchu v rámci soutěže Českých 100 nejlepších (od roku 1996) / čeština, angličtina

Simultánní tlumočení pravidelných konferencí na aktuální témata pro vrcholové manažery z podniků v oboru (energetika, vojenská problematika, rozvoj lidských zdrojů, financování malých a středních podniků, elektronické platby, partnerství veřejného a soukromého sektoru) a snídaní zaměřených na aktuální politickou problematiku, pořadatelem akcí je český týdeník (od roku 2003) / čeština, angličtina

Simultánní tlumočení na propagačních akcích významné mediální a zábavní společnosti (od roku 2007) / čeština, angličtina

Překlady školicích materiálů a nabídek v oblasti koučinku (2008-2011) / čeština, angličtina

Překlad učebnice pěvecké techniky (2009-2011) / čeština, angličtina

Překlad standardních operačních postupů a další interní dokumentace pro přední českou biotechnologickou společnost (od roku 2010) / čeština, angličtina