Jazykové korektury

• korektury překladů do českého jazyka

• korektury cizojazyčných překladů

• jazykové korektury českých textů (gramatická i stylistická korektura)