Právo

Překlady veškeré dokumentace sloužící jako podklad k arbitrážnímu řízení pro přední advokátní kancelář působící v ČR, tlumočení během soudních projednávání případů – Mezinárodní arbitrážní soud (Vídeň, Curych, Stockholm), Královský obchodní soud (Londýn) (2002-2009) / čeština, angličtina, němčina, ruština

Simultánní tlumočení pro nadnárodní advokátní kanceláře na tematických seminářích (implementace evropské směrnice MiFID, partnerství veřejného a soukromého sektoru, sportovní arbitráž, výroba energie z obnovitelných zdrojů) (od roku 2007) / čeština, angličtina

Překlady rozsáhlých souborů historických smluvních a jiných právních dokumentů k restitučním řízením (od roku 2008) / čeština, angličtina

Překlady soudní dokumentace k případům vymáhání práv z ochranných známek (od roku 2011) / čeština, angličtina