Archiv projektů

Evropská unie a veřejný sektor

Ministerstvo práce a sociálních věcí – překlady věcného návrhu zákona o sociálních službách, materiálů o standardech pro ústavy sociální péče, hodnocení kvality služeb poskytovaných v ústavech řízených MPSV, řízení kvality služeb, materiálů o komunitním plánování a dalších materiálů připravovaných na MPSV ve spolupráci s britskými experty. Tlumočení jednání v rámci přípravy výše uvedených dokumentů (2000-2003) / čeština, angličtina

Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo průmyslu a obchodu – konsekutivní a simultánní tlumočení schůzek a seminářů, překlady rozsáhlých pracovních materiálů a legislativních podkladů v rámci předvstupních jednání a nástrojů (Phare, ISPA, SAPARD) (2000-2004) / čeština, angličtina, francouzština

Agentura CzechInvest – překlad textů v rámci dvou projektů podpory rozvoje českých dodavatelů. Konsekutivní tlumočení během hloubkových auditů ve vybraných společnostech a následných schůzek s experty z EU, simultánní tlumočení seminářů pro firmy účastnící se projektů (2001-2004) / čeština, angličtina

Ministerstvo financí – konsekutivní tlumočení seminářů a pracovních setkání pro pracovníky celní správy a Ministerstva financí ohledně reorganizace celní a daňové agendy po vstupu ČR do EU (2003-2004). Simultánní tlumočení seminářů o řízení a kontrole finančních toků v rámci čerpání prostředků ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti EU pro pracovníky Ministerstva financí a platebních jednotek dalších přijímajících ministerstev, otázky metodiky finančních toků a její aktualizace (2002-2004) / čeština, angličtina

Simultánní tlumočení série vzdělávacích seminářů pro veřejnou správu na téma harmonizace české legislativy s evropskými směrnicemi o zadávání veřejných zakázek. Překlad studijních materiálů (2004) / čeština, angličtina

Simultánní tlumočení série seminářů o rozvoji klastrů v České republice pořádané vládní agenturou CzechInvest pro představitele veřejné správy, simultánní tlumočení mezinárodních konferencí o klastrech (2004-2006) / čeština, angličtina

Bankovnictví a finanční sektor

Simultánní tlumočení konferencí Cardforum pořádaných Sdružením pro bankovní karty a zaměřených na odvětví bankovních karet a související technologie a služby (2007-2010) / čeština, angličtina

Simultánní tlumočení konference o možnostech institucionálního investování do private equity (2007) / čeština, angličtina

Konsekutivní tlumočení několikadenních výukových seminářů s živým obchodováním pro komoditní obchodníky (2007) / čeština, angličtina

Informační a komunikační technologie

Překlad rozsáhlé nabídky do výběrového řízení na druhého provozovatele GSM 900 (1995-1996), překlad nabídky do výběrového řízení na třetího provozovatele GSM 1800 (1999), překlad nabídky do výběrového řízení na provozovatele sítí FWA (26 GHz) (2000) / čeština, angličtina

Pravidelné překlady tiskových zpráv významné telekomunikační společnosti, konsekutivní tlumočení tiskových konferencí (2003-2006) / čeština, angličtina

Překlady podkladů během výběrového řízení na privatizaci Českého Telecomu, konsekutivní tlumočení v data roomu. Tlumočení a překlady dokumentů pro nového vlastníka společnosti (2005) / čeština, angličtina, španělština

Průmysl

Překlady podkladů pro předního zahraničního dodavatele vojenské techniky, konsekutivní tlumočení během schůzek s českými vládními institucemi a politiky, konsekutivní tlumočení na leteckých dnech, simultánní tlumočení prezentací a seminářů (1997-2002) / čeština, angličtina

Konsekutivní tlumočení pro finanční oddělení předního českého strojírenského výrobce po vstupu zahraničního investora, překlady interní korespondence a dalších dokumentů (2001-2002) / čeština, angličtina

Simultánní tlumočení odborných konferencí Aluminium věnovaných zpracování hliníku a jeho slitin (2005, 2007) / čeština, angličtina

Právo

Simultánní tlumočení semináře pro soudce se zaměřením na azylové řízení a úmluvu o uprchlících, konsekutivní tlumočení při jednáních o azylové problematice a přípravě nového azylového zákona (1999-2007) / čeština, angličtina

Překlad souboru smluvních dokumentů k významné zahraniční průmyslové zakázce (2009) / čeština, angličtina

Zdravotnictví

Konsekutivní tlumočení během tiskových konferencí předního českého transplantačního centra (2001-2004) / angličtina, čeština

Simultánní tlumočení na seminářích a dalších akcích školicího střediska pro kontaktology (2006-2008) / čeština, angličtina, ruština, němčina

Simultánní tlumočení na firemních akcích významného výrobce speciální výživy (2007-2010) / čeština, angličtina

Životní prostředí, zemědělství

Simultánní tlumočení během seminářů FAO, UNDP a dalších agentur OSN na téma agrocenzus, biodiverzita, boj s dezertifikací, GMO (2000-2005) / čeština, angličtina, ruština

Překlady rozsáhlých dokumentů v rámci přípravy národního programu regenerace brownfieldů. Tlumočení seminářů na téma regenerace a revitalizace (2003-2005) / čeština, angličtina

Překlad studie dopadů na životní prostředí EIA k projektu výstavby významné automobilky v České republice (2006) / čeština, angličtina

Energetika

Simultánní tlumočení zasedání světové asociace provozovatelů jaderných elektráren WANO (2003) / angličtina, ruština

Konsekutivní tlumočení rozhovorů expertů z oblasti jaderné energie se zástupci odborných médií v rámci rozsáhlé mezinárodní konference o jaderné energetice (2005) / čeština, angličtina

Simultánní tlumočení konferencí věnovaných problematice přenosu a distribuce elektrické energie se zaměřením na projektování a výstavbu rozvodných stanic (2007) / ruština, angličtina

Tematické konference a překlady

Simultánní tlumočení třídenní smetanovské konference (2004) / čeština, angličtina, němčina

Simultánní tlumočení pravidelných dvoudenních konferencí o barokním divadle (divadelní mašinerie, jevištní tanec, kostýmy, barokní opera, barokní obecenstvo, commedia dell’arte) (2004-2007) / čeština, angličtina

Simultánní tlumočení mezinárodní konference při příležitosti výročí Pražského jara 1968 (2008) / čeština, angličtina, němčina, francouzština, španělština

Nevládní a neziskové organizace

Překlady dokumentů a konsekutivní tlumočení během seminářů a společenských akcí jedné z největších českých nadací posilující aktivní účast veřejnosti na rozvoji demokratické společnosti v České republice (2001-2007) / čeština, angličtina

Překlady dokumentů pro významnou charitativní organizaci týkajících se jejích projektů ve východní Evropě, na Balkáně a v Asii (2004-2008) / čeština, ruština, angličtina

Sport

Překlady tiskových zpráv pro organizátora MS v klasickém lyžování, tlumočení pracovních jednání se zástupci FIS (2004-2008) / čeština, angličtina, němčina

Tlumočení pravidelného zasedání Euroleague a ULEB Cup řešícího organizační otázky pořádání vrcholné evropské basketbalové soutěže (2005) / čeština, angličtina, francouzština, italština

Tlumočení tiskových konferencí v souvislosti s pořádáním turnaje Final Four evropské basketbalové ligy sezóny 2005/2006 v Praze (2006) / čeština, angličtina, ruština, španělština