Minule, když jsme si nechávali dělat překlad, byly v něm naprosté nesmysly. Jakou mám záruku, že se to u vás nestane?

Překladatelé a tlumočníci společnosti SPARK jsou absolventy Ústavu translatologie pražské Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, tedy profesionálními překladateli a tlumočníky s potřebným vzděláním, schopnostmi a zkušenostmi. Pracují v dobře sehraném týmu – i zde platí, že víc hlav víc ví. Navíc na jednotlivých zakázkách pracují v co možná nejužší součinnosti s klientem a konzultují případné nejasnosti s autorem či zadavatelem. K nesrovnalostem v překladu plynoucím z nepochopení originálu tak nedochází. Dalším naším specifikem je dvojí čtení: každý překlad kromě překladatele, který jej vypracoval, kontroluje vždy další kolega. Při překladech do cizího jazyka pravidelně spolupracujeme s kvalifikovanými a jazykově vzdělanými rodilými mluvčími.