Jak vypadá simultánní tlumočení?

Simultánní tlumočení je vhodné pro konference, semináře, prezentace aj. Výhodou je skutečnost, že komunikace probíhá v obou jazycích současně. Pro simultánní tlumočení je nutné instalovat techniku (tlumočnické kabiny, mikrofony, staničky pro posluchače). V tlumočnické kabině pro jeden jazyk jsou vždy alespoň dva tlumočníci, kteří se střídají. Nasazení dvou tlumočníků je v zájmu kvality jejich výkonu nezbytné.

Ve zvláštních případech probíhá simultánní tlumočení bez techniky, většinou tím způsobem, že tlumočník je v těsné blízkosti klienta a tlumočí šeptem. Tento typ tlumočení je vhodný nejvýše pro tři osoby.