Jak vypadá konsekutivní tlumočení?

Konsekutivní tlumočení je vhodné pro obchodní či jiná jednání s menším počtem účastníků. Může mít různé obměny. Někdy si klient přeje tlumočení jen jedním směrem (cizímu jazyku rozumí, ale sám se v něm vyjadřuje neobratně). Nevýhodou konsekutivního tlumočení je, že dochází k prodloužení času jednání (asi o tři čtvrtiny). Naproti tomu mají jednající strany více času na rozmyšlenou.