Jak to chodí s překlady rozsáhlého textu?

Rozsáhlý materiál s krátkou lhůtou vypracování lze uvážlivě rozdělit mezi několik překladatelů, přičemž projekt podléhá preciznímu řízení a koordinaci. Práce pak probíhá ve spolupráci s klientem a její součástí jsou terminologické konzultace s klientem, soustavná tvorba glosářů (tj. terminologických slovníčků zaměřených na specifickou oblast) atd. Celý proces završuje vícenásobná a důkladná kontrola výsledného textu.