Jak se provádí ověření překladu soudním tlumočníkem?

Pro úřední účely je možné opatřit překlad razítkem soudního tlumočníka. Soudní tlumočníky jmenuje podle zákona č. 36/1967 o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, příslušný krajský soud. V zásadě lze vypracovat překlad s ověřením jakékoli listiny – soudní tlumočník osvědčuje správnost překladu ve srovnání s originálem, nikoli pravost původního dokumentu. Aby však takový úkon měl patřičnou váhu a pro klienta nějaký význam, měl by klient dodat originál dokumentu, který chce přeložit, případně jeho úředně ověřenou kopii. Překlad se s originálem či ověřenou kopií sešije, případně sváže trikolorou. Pokud si klient potřebuje originál nechat, doporučujeme dodat ověřenou kopii.