Jak se počítá cena za překlad?

Základním východiskem pro výpočet ceny je délka originálu, tedy počet normostran (ns). Ten zjistíme podle počtu znaků včetně mezer, což je veličina, kterou automaticky spočítá kterýkoli textový editor. Jedna normostrana představuje 1800 znaků včetně mezer. Podrobnosti naleznete v našich Všeobecných obchodních podmínkách. V jaké formě originál dodat? Nejvýhodnější je dodat originál elektronicky v přepisovatelném formátu. V mnoha případech se tak i urychlí vypracování zakázky a zajistí stejná grafická úprava přeloženého dokumentu.