Jak se kalkuluje honorář za tlumočení?

Cena za tlumočení se počítá podle typu tlumočení (konsekutivní či simultánní) a podle jeho délky. Minimální účtovanou jednotkou je půlden. Podrobnosti naleznete v našich Všeobecných obchodních podmínkách.