Jak probíhá tlumočení na konferenci se třemi a více pracovními jazyky?

V takovém případě je zapotřebí více tlumočnických kabin, vždy o jednu méně než je počet pracovních jazyků. Jsou-li například pracovními jazyky čeština, angličtina a ruština, jsou nutné dvě tlumočnické kabiny: ruská (rj, čj) a anglická (aj, čj). Pokud řečník hovoří česky, každá z kabin tlumočí do svého příslušného cizího jazyka. Pokud řečník hovoří cizím jazykem (např. rusky), anglická kabina tlumočí přes tzv. pilotáž ruské kabiny (tj. poslouchá tlumočení ruské kabiny do češtiny a to tlumočí do angličtiny). V některých případech lze dojednat tlumočení mezi cizími jazyky přímo bez pilotáže.