Co všechno je třeba udělat, aby tlumočení šlo jako po másle?

Tlumočník se na každou akci důkladně připravuje. K úspěchu akce významně přispěje, pokud tlumočník předem dostane k prostudování patřičné materiály (např. výroční zprávu firmy, program jednání, dokumentaci k výrobku, o kterém se bude jednat, prezentace atd.).

U simultánního konferenčního tlumočení by měl tlumočník získat předem všechny příspěvky, které budou na konferenci předneseny, případně scénář aj. U čteného textu a u videoprojekcí nelze zaručit adekvátní tlumočnický výkon, pokud tlumočníci nedostanou materiály k nastudování předem.

Stejně důležité je i prostředí vhodné pro tlumočníka (dobré ozvučení, přímý výhled do sálu, na promítací plochu, dostatečné větrání, nezakouřený vzduch, nápoje atd.).