V jaké podobě dodat originál?

Nejvýhodnější je dodat originál elektronicky v přepisovatelném formátu. V mnoha případech se tak i urychlí vypracování zakázky a zajistí stejná grafická úprava přeloženého dokumentu.